Akıllı telefon ve tabletlerin kullandığı web tabanlı uygulamaların, sosyal ağların, makineler arası (M2M) iletişimin, internet kullanımının, bulut servislerinin ve buna paralel olarak büyük verinin artmasıyla birlikte bilgi güvenliğine yönelik tehdit ve siber saldırılar da artmaktadır.

Siber evren; pek çok yeni imkân ve fırsat yanında “Siber Güvenlik” olarak adlandırılan çok sayıda tehdit ve tehlikeyi de bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle güvenlik konusunda yeni iş modelleri ve fırsatlar doğacaktır.

Günümüzde kamu kurumlarının güvenlik harcamalarının çoğu altyapı servislerinin korunmasına yöneliktir. Ancak web tabanlı uygulamaların artmasıyla tehditler artık uygulama katmanına yönelik olmaktadır.

Kamu kurumlarının güvenlik harcamalarının yalnızca %10’u uygulama güvenli için yapılmasına karşın siber saldırıların %70’i uygulamalara yönelik olmaktadır.

Siber Güvenlik

Tüm kamu kurumlarının e-devlet hizmeti vermeleri ya da vermeye aday olmaları ve bu hizmetlerin kullanıcıya ulaştırılması için internet kullanma zorunluluğu kamu kurumlarının siber saldırılara her an maruz kalma riskini gündeme getirmektedir.

Mobil Güvenlik

2020 yılına kadar ‘Internet of Things (IoT)’e geçiş yaşanacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle sadece insanların değil, evlerdeki buzdolabının, mikrodalga fırının, hatta ağaçların bile internete bağlanması ve birbirleriyle (M2M) ile iletişimde olabilecekleri öngörüldüğü için güvenlik daha da önem kazanacaktır.

Veri Güvenliği

Kamuda vatandaşa ve işletmelere sunulan e-hizmetler nedeniyle kamu bilişim sistemlerinde giderek artan miktarda kişisel ve ticari veri bulunmaktadır. Bunların güvenliğinin sağlanması için gerekli yasal, idari ve teknik altyapının oluşturulması gereklidir. Aksi durumda kişisel verinin korunması alanında ilerleyen dönemde giderek büyüyen sorunlarla karşılaşılması kaçınılmazdır.