Yerel Ağ

Sirrus Bilgi Teknolojileri yerel ağınızda performanslı, verimli, yönetilebilir ve genişleyebilir ağlar kurmanızı veya var olan ağınızı etkin kullanmanıza olanak tanıyan tüm çözümleri sizlere sunuyor.

Özellikle büyük network’lerde ağ altyapınızı sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırıyor. Yerel Ağda çözümlerini kullandığımız 3com, Cisco, Enterasys, Cnet vb. teknoloji üreten firmaların çözümleri ile ağ problemlerinizi kontrol altına almanızı ve önceliklerinizi belirlemenizi sağlıyoruz.

Backbone, Matrix, Layer4, Layer3 ve Layer2 switch'lerle tasarladığımız ağ topolojilerinizde kullandığımız switch’lerle ağınızı kontrol altına alabilirsiniz. Kullandığımız yönetilebilir switch’ler yardımıyla oluşturulan herbir Virtual Lan (sanal ağ) ile ağınız fiziksel bölümlenebilir, Spanning Tree ile birden fazla bağlantının olduğu ortamda paketlerin loop’a girmesi önlenebilir, IGMP özelliği ile broadcast ve multicast paketlerinin gereksiz trafik yaratmasına engel olunabilir, Trunk özelliği ile uzun mesafelere birden fazla hat gönderilerek ve bu hatlara tek bir IP vererek sıkışmalar engellenebilir, Stack özellikleri ile yedi switch’e kadar bağladığımız switch’ler tek bir switch gibi davrandirilabilir. Paket önceliklendirme ile öncelikli paketlerin diğer paketlerinizin önüne geçmesi sağlanabilir. Port security ile bir kullanıcının data hattını başka port’lara takması engellenebilir.

Tüm bu işlemler ağınızı daha iyi yönetilebilir, verimli, genişleyebilir ve güvenli yapmak için...