Yedekleme politikalarınızı birlikte belirleyelim.
Doğru ve zamanında bir geri dönüş için doğru bir yedekleme sistemi kurmak
ve belli aralıklarla doğru çalıştığını test etmek gerekmektedir.


Bilgisayar sektörünün en fazla vakit ve emek harcadığı kısım genellikle yedekleme çözümleri üretmek ve bu çözümleri test etmek olmuştur. Yedekleme üzerine özel çözümler üretilmiş ve halen de üretilmeye devam edilmektedir. Bu işin uzmanı olduğunu düşünen kişi ve kurumlar dahi, birçok zaman yedekleme stratejisi geliştirmekte yeterli ve/veya gerekli altyapıyı doğru oluşturamayıp veri kaybına maruz kalmışlardır. Internet kullanımında; doğru tasarlanmamış yetkilendirme, güvenli olmayan Internet ve WAN bağlantıları, doğru analizi yapılmamış bilgi güvenliği politikaları, şirketlerin bilgi sistemleri altyapılarına çoğu zaman ciddi zararlar verebilmektedir.

Peki doğru yedekleme nasıl olmalı?

Doğru yedeklemede temel amaç, verinin bulunduğu disk alanı dışında ayrıca bir disk, teyp veya bir sanal ortamda saklanıp, felaket durumunda bu yedek ortamdan doğru ve zamanında geri dönebilecek şekilde tanımlama yapılmasıdır. Eğer datanın geri dönüş süresi bizi tatmin etmeyecekse, o zaman, aynı anda birbirinin aynı özelliklere sahip iki bilgisayarı, biri yedekte bekleyecek şekilde birlikte çalıştırmak (clustering) vb. yüksek maliyetli ancak felaket anında data kaybının yanında zaman kaybını da en aza indirebilecek biraz daha kompleks bir yapı tasarlanması gerekir.

Bunun yanı sıra; yedeklenen datanın doğru olup olmadığının da belirli aralıklarla mutlaka denetlenmesi gerekmektedir. Yedeklenen data geri dönemeyecekse, yedekleme için harcanan emek de boşa gitmiş demektir.