Kurumsal

Günümüzde gelişen internette ve genişleyen kurumsal ağınızda, iç ve dış tehlikelere karşı güvenilir bir güvenlik politikanızın ve uygulamalarınızın olması bir zorunluluktur.

Kurumsal Güvenlik politikaları, firmaların tüm güvenlik çözümleri ve kurallarının bir araya getirilmesi ile komple bir çözüm oluştururlar. Güvenlik politikalarınızda güvenliğini en düşük bıraktığınız nokta, aslında tüm ağınızın toplam güvenlik seviyesidir.

Merkezden yönetilen teknolojilerin yanı sıra bir dizi güvenlik hizmeti ve desteğiyle her ağ katmanı (Ağ Geçidi, Sunucu ve İstemci), korumak amacıyla özel olarak geliştirilen yazılımlarla kurumsal Güvenlik Çözümleri her organizasyonun kendi bilgi güvenliği gereksinimlerini yönetmesi için gereken unsurları doğru olarak seçmesini sağlar. Teknoloji, hizmet ve yanıt sistemini en iyi şekilde birleştiren bu yazılımlar her ölçekteki kuruluşun ideal güvenlik ortağını bulmasını kolaylaştır.

Birçok katman ve üründen gelen farklı güvenlik verilerini kural tabanlı olarak analiz edip ilişkilendirmek, karmaşık verilerden oluşan ancak aslında birbirine bağlı güvenlik olaylarını filtrelemek ve aksiyon alınması gereken saldırıları tespit etmek, diğer bir çok uygulama ile etkileşimli olarak çalışmak, merkezi olay raporlama özellikleri, olayları biribiriyle ilişkilendirmek ve işi etkileme oranına göre olay önceliklerini dinamik olarak ayarlamak, gerçek zamanlı uyarıları ve olayları izleme olanağı sağlar ve önemli ölçümlerin rapor haline getirilmesini mümkün kılar. İşletim sistemlerinin yanı sıra veritabanı, antivirüs, firewall, web sunucuları ve diğer kritik önem taşıyan uygulamalara yönelik çözümlerle güvenlik açıklarının tespit edilmesi ve güvenlik politikalarının yönetilmesine olanak tanır. Yeni güvenlik politikalarının internetten güncellenmesini ve uygulanmasını kolaylaştırırlar.