İçinde bulunduğumuz rekabetçi piyasa, zamanın önemi, artan servis ihtiyaçları vb. firmaların bu ihtiyaçlarını gidermek için çeşitli yolları tercih etmelerine sebep olmaktadır. Bu tercihlerde en büyük etken genellikle maliyet, servis departmanı kurmak, teknik kadro istihdam etmek, hızlı müdahale veya sorunun çabuk giderilmesi ya da bilgi birikimi yüksek olan çalışanların firma içerisindeki maliyetin yüksek ve bunlara sadece problem durumunda ihtiyaç olması gibi çeşitli sebepler olabilmektedir.

Firma ihtiyaçları ve çözümler firma büyüklükleri veya çalışan sayıları ile doğru orantılı gelişmekte ve isteklerde farklılık göstermektedir. Sirrus Bilgi Teknolojileri küçük ve orta ölçekli firmaları bakım anlaşmaları ile tüm bilgi işlem maliyetlerini, servis ihtiyaçlarını, teknik kadro giderlerini vb. anlaşma kapsamına alırken, büyük ölçekli firmalar için genellikle var olan belli teknik bir idari kadronun yanına kendi servis bünyesinden, kadro ihtiyacını alt yüklenici olarak firmalara uyarlamayı tercih etmektedir. Bu şekilde firma için hayati önem taşıyan geniş alan ağı, suncu, switch vb. sorun olduğunda firmanın çalışmasını tamamen veya kısmen durdurabilecek problemlere karşı firmaları hazır tutmaktadır.

Sirrus yapılan bakım anlaşmalarında bazı değerlere sıkı sıkıya tutunmaktadır. Firmaların işlerinin aksamaması doğrultusunda kişisel bilgisayarlar için dört saatin altında, sunucu, geniş alan ağı, veri tabanı vb. sorunlarda iki saatin altında servis vermekte, bunlara ek olarak arızalı donanımların üç gün içerisinde müşteriye teslim edilemeyeceğinin kesinleştiği durumlarda, kendi servis bünyesinden muadil bir donanım temin edip firmalara uyarlamaktadır. Bu süreç aktif cihazlar için aynı gündür. Birçok firma için normal çalışma saatleri içinde çalışabilmek veya bazı sorun ve güncellemelerin gün içerisinde yapılması mümkün olamayan durumlarda 7x24 veya hafta sonları çalışabilmektedir.

Sirrus Bilgi Teknolojileri, bu anlamda sizinle yaptığı bakım anlaşmaları ile geleceğe daha güvenle bakmanıza olanak tanıyor. Donanımları koruma altına alarak ve yapılan periyodik bakımlar ile mevcut donanım ve alt yapınızı daha uzun süre kullanabilmenizde size yardımcı oluyor.